Služby

Geodetické práce v katastru nemovitostí

• vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku, vyznačení budovy nebo změny jejího obvodu, vymezení rozsahu věcného břemene apod.
• vytyčení hranice pozemků

Geodetické práce ve výstavbě

• polohopisné a výškopisné měření pro projekční účely (účelová mapa)
• vytyčení prostorové polohy stavby
• zaměření skutečného provedení stavby 

Ostatní služby

• vyhotovení smlouvy pro převod nemovitostí včetně návrhu na vklad
• pomoc při získání souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemku a při zápisu změn do katastru nemovitostí 

Odborná způsobilost

• 1x držitel úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č.200/94 Sb.

• 1x držitel oprávnění k projektování pozemkových úprav dle § 18 zákona č. 139/2002 Sb.

Geometrický plán

Účelová mapa

Reference

 • průmyslová zóna v areálu bývalých kasáren v k.ú. Holýšov
 • fotovoltaické elektrárny v k.ú. Stříbro, Holýšov, Staňkov, Chaloupky
 • bioplynová stanice v k.ú. Myslív u Všerub
 • obytná zóna "Pod Baldovem" v k.ú. Domažlice
 • obytná zóna v k.ú. Koloveč
 • tělocvična ZŠ v k.ú. Domažlice
 • výrobní hala "Proheq" v k.ú. Domažlice
 • výrobní hala "Wuppermann" v k.ú. Holýšov
 • rekonstrukce ulice Starokdyňská v k.ú. Kdyně
 • rekonstrukce kanalizace v k.ú. Koloveč
 • revitalizace rybníků v k.ú. Postřekov
 • penzion pro seniory v k.ú. Kdyně
 • čerpací stanice v k.ú. Horní Folmava, Rozvadov, Pavlův Studenec
 • stavby plynovodů, vodovodů, kanalizací, elektrických kabelů a vedení po celém Plzeňském kraji
 • vytyčování lesních a zemědělských pozemků pro Pozemkové úřady v Domažlicích, Klatovech a Tachově
Agroreal CZ s.r.o.

Sídlo firmy (pro fakturaci):
Kaprova 14
110 00 Praha 1

IČO: 49791389
DIČ: CZ49791389

Provozovna
(pro korespondenci)

Vodní 11
344 01 Domažlice

+420 379 725 055 (+fax)