Agroreal CZ
Profil společnosti | Geodetické práce | Pozemkové úpravy | Technické vybavení | Fotogalerie | Odkazy | Kontakty

Pozemkové úpravy

Naše společnost je schopna vyhotovit návrhy pozemkových úprav jednoduchých (JPÚ) a komplexních (KPÚ) v celém jejich rozsahu tj. včetně veškerých geodetických prací a zavedení výsledků do katastru nemovitostí

  • geodetické práce pro pozemkové úpravy
  • projektování pozemkových úprav
  • vyhotovení DKM

Odborná způsobilost

V současné době firma disponuje devíti zaměstnanci, z nichž jeden je držitelem úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností a jeden je držitelem úředního oprávnění pro projektování pozemkových úprav.

  • 1x držitel úředního oprávnění pro projektování pozemkových úprav dle § 18 zákona č.139/2002 Sb.
  • 1x držitel úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností                               dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č.200/94 Sb.

 

Zobrazení parcel před pozemkovou úpravou a po pozemkové úpravě:

 

 

 

 

Reference

 

Dokončené pozemkové úpravy :

v okresu Domažlice

KPÚ v k.ú.Němčice u Kdyně - 320 ha

KPÚ-DKM v k.ú. Kout na Šumavě - 860 ha

KPÚ v k.ú.Srbice u Kolovče - 370 ha

KPÚ v k.ú.Blížejov - 303 ha

KPÚ v k.ú.Neuměř - 318 ha

KPÚ v k.ú.Šitboř - 318 ha

KPÚ v k.ú.Sedlice u Domažlic - 144 ha

JPÚ-upřesnění přídělu v k.ú.Kout na Šumavě - 285 ha

JPÚ-upřesnění přídělu v k.ú.Starý Spálenec - 12 ha

JPÚ v k.ú.Věvrov - 140 ha

v okresu Klatovy

KPÚ v k.ú.Kámen u Křenic - 120 ha

KPÚ v k.ú.Chudenín - 500 ha

KPÚ v k.ú.Skelná Huť - 464 ha

KPÚ v k.ú.Soustov -  356 ha

JPÚ v k.ú.Biřkov - 108 ha

JPÚ v k.ú.Bolešiny - 52 ha

v okresu Tachov

KPÚ v k.ú.Lužná u Boru - 300 ha

KPÚ v k.ú.Mlýnec pod Přimdou - 200 ha

JPÚ v k.ú.Holyně - 54 ha

JPÚ v k.ú.Pavlíkov - 86 ha

JPÚ v k.ú.Klíčov - 38 ha


Rozpracované pozemkové úpravy :

... další už neděláme  =  neděláme totiž zadarmo         ( jako někdo ) ...

 

Agroreal CZ s.r.o.| Geodetické práce | 2010 | www.agrorealcz.cz
powered by Webica 2010 & Internetovestranky.com