Agroreal CZ
Profil společnosti | Geodetické práce | Pozemkové úpravy | Technické vybavení | Fotogalerie | Odkazy | Kontakty

Služby

Geodetické práce v katastru nemovitostí

  • vytyčení hranice pozemků
  • vyhotovení geometrického plánu
  • vyhotovení smlouvy pro převod nemovitostí včetně návrhu na vklad

 Geodetické práce ve výstavbě

  • polohopisné a výškopisné měření pro projekční účely (účelová mapa)
  • vytyčení prostorové polohy stavby
  • zaměření skutečného provedení stavby

Odborná způsobilost

V současné době firma disponuje devíti zaměstnanci, z nichž jeden je držitelem úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností a jeden je držitelem úředního oprávnění pro projektování pozemkových úprav.

  • 1x držitel úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností                               dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č.200/94 Sb.

 

 geometrický plán    účelová mapa

                  

 

 

Reference

 

Geodetické práce na vybraných akcích:

průmyslová zóna v areálu bývalých kasáren v k.ú. Holýšov

fotovoltaické elektrárny v k.ú. Stříbro, Holýšov, Staňkov, Chaloupky

bioplynová stanice v k.ú. Myslív u Všerub

obytná zóna "Pod Baldovem" v k.ú. Domažlice

obytná zóna v k.ú. Koloveč

tělocvična ZŠ v k.ú. Domažlice

výrobní hala "Proheq" v k.ú. Domažlice

výrobní hala "Wuppermann" v k.ú. Holýšov

rekonstrukce ulice Starokdyňská v k.ú. Kdyně

rekonstrukce kanalizace v k.ú. Koloveč

revitalizace rybníků v k.ú. Postřekov

penzion pro seniory v k.ú. Kdyně

čerpací stanice v k.ú. Horní Folmava, Rozvadov, Pavlův Studenec

stavby plynovodů, vodovodů, kanalizací, elektrických kabelů a vedení po celém Plzeňském kraji

vytyčování lesních a zemědělských pozemků pro Pozemkové úřady v Domažlicích, Klatovech a Tachově

 

Agroreal CZ s.r.o.| Geodetické práce | 2010 | www.agrorealcz.cz
powered by Webica 2010 & Internetovestranky.com